Tepelno-technický posudok

  • Kupujete budovu?
  • Kúpili ste budovu a chystáte sa rekonštruovať?
  • Chcete vedieť, čo kupujete?
  • Chcete vedieť, ako správne znížiť budúce náklady na energie?

Tepelno-technický posudok je pre Vás tým správnym riešením

my vám ho vypracujeme podľa náročnosti ASAP!!!

Zázraky na počkanie, nemožné do 48 hodín... a je nám úplne jedno z akej časti Slovenska ste.

pre kolegov projektantov pri spolupráci zľava!!!

Oslovte nás kvôli spolupráci a my Vám dáme podmienky, ako Vám nikto iný nedá.

Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

Určuje sa výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie.

Tepelno-technickým posúdením preukážeme splnenie:

  • kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U)
  • minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium)
  • minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu)
  • maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium)
  • kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov

Tepelnotechnický posudok je projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, ktorý sa vypracováva v štádiu prípravy projektovej dokumentácie stavby.

Preukazuje splnenie základných kritérií, ktoré sú požiadavkami na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov a musí byť súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Nie, nepotrebujete.

Je to dokument, ktorý Vám ale pomôže zhodnotiť aktuálny stav už existujúcej budovy.

Napríklad, keď ju chcete kúpiť, aby ste vedeli, aké má vlastnosti a či ju budete musieť rekonštruovať.

Prípadne, ak máte starší rodinný dom (či inú budovu) a plánujete ho rekonštruovať,  a chcete vedieť, či vám bude stačiť zateplovať steny vami predpokladanou hrúbkou zateplovacích materiálov.

Tepelno-technický posudok si môžete dať pripraviť tak na celú budovu ako aj napríklad len na jednu miestnosť či stenu.

Tepelno-technické posudky vypracováva len odborne spôsobilá osoba. Odborne spôsobilý je ten, kto preukáže, že má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

a) stavebného zamerania alebo v oblasti architektúry, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 písm. a),

b) stavebného, energetického alebo strojárskeho zamerania, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 písm. b) a c),

c) elektrotechnického zamerania, ak ide o odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 písm. d)

a odbornú prax po ukončení vzdelávania v rozsahu najmenej troch rokov v oblasti projektovania stavebných konštrukcií alebo energetického vybavenia budov, alebo v oblasti posudzovania stavebných konštrukcií z hľadiska ich tepelnotechnických vlastností alebo energetického vybavenia budov.

vyplňte nezáväzný formulár

a my Vás budeme kontaktovať ohľadom cenovej ponuky. Nájdete ho TU.

Tepelno-technický posudok

Rýchlo. Kvalitne. Lacno.
A bez zbytočných stresov.

______Naše Služby K Vašej Spokojnosti

Energetický certifikát. Tepelno-technický posudok. Projektové energetické hodnotenie. Projektová dokumentácia k územnému a stavebnému povoleniu. 

Všetky dokumenty vypracujeme k Vašej spokojnosti. Precízne. S dôrazom na každý detail, na Vaše požiadavky.