Naše služby

onas2

Energetická certifikácia budov

Povinnosť vyplývajúca zo zákona pri kolaudácii novostavieb, významnej obnove budov, predaji či prenájme.

ecbvg

Tepelno-technický posudok

Potrebné pre posúdenie stavieb a navrhnutie opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti budovy.

onas6

Projektové energetické hodnotenie

Potrebné pre posúdenie stavby ku stavebnému povoleniu.

projkc

Projekčná činnosť

Naprojektujeme Vám akúkoľvek nehnuteľnosť podľa Vašich predstáv a aktuálnych energetických noriem a ešte k tomu pridáme naše srdce a dlhoročné skúsenosti.

naše služby k vašej spokojnosti

Rýchlo. Kvalitne. Lacno.
A bez zbytočných stresov.

Energetický certifikát. Tepelno-technický posudok. Projektové energetické hodnotenie. Projektová dokumentácia k územnému a stavebnému povoleniu. 

Všetky dokumenty vypracujeme k Vašej spokojnosti. Precízne. S dôrazom na každý detail, na Vaše požiadavky.

vízia do budúcnosti. Prečo toto všetko?

Filozofia energetickej Certifikácie

Doposiaľ sme boli zvyknutí na energetické štítky len pri elektrických spotrebičoch. Od r. 2008 sa však dbá aj pri stavaní nových a významnej obnove už existujúcich budov. 

S cieľom významne šetriť životné prostredie prišla myšlienka na optimalizáciu prostredia v domoch či  budovách a znížiť emisie CO2 (oxidu uhličitého) z ich prevádzky. Laicky povedané – najviac energie sa teda pri bývaní (či inom využívaní) v budovách spotrebováva na vykurovanie, preto je dôležité dodržiavať postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a dbať na ich zateplenie a správnu izoláciu.

myšlienka

Význam procesu energetickej certifikácie spočíva vo vytvorení uceleného systému hodnotenia energetickej hospodárnosti budov s dosahom na ich kvalitu. Myšlienkou a zámerom energetickej hospodárnosti budov, je teda zlepšiť dopad bývania a fungovania spoločenstiev v budovách, na životné prostredie.

vízia

Cieľom energetickej hospodárnosti budov je úsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov – ropné produkty, zemný plyn, tuhé palivá (tie sú hlavnými zdrojmi emisíí CO2). Nové a významne obnovované budovy musia spĺňať požiadavky určené technickými normami – smernica 2002/91/ES, ktorá je implementovaná do zákona č.555/2005 Z.Z. 

riešenie

Od roku 2008 sa postupne sprísňujú požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Budovy majú spĺňať stanovené technické požiadavky, ich energetické vlastnosti môžu byť deklarované energetickým certifikátom, resp. štítkom a vlastník budovy má mať k dispozícii návrh možných energeticky úsporných opatrení.