Projektové energetické hodnotenie

  • Chystáte sa stavať dom?
  • Viete, čo ešte potrebujete k žiadosti o stavebné povolenie?

Projektové energetické hodnotenie

súčasťou nami vypracovanej projektovej dokumentácie zdarma!!!

Zázraky na počkanie, nemožné do 48 hodín... a je nám úplne jedno z akej časti Slovenska ste.

vyplňte nezáväzný formulár

a my Vás budeme kontaktovať ohľadom cenovej ponuky. Nájdete ho TU.

pre kolegov projektantov pri spolupráci zľava!!!

Oslovte nás kvôli spolupráci a my Vám dáme podmienky, ako Vám nikto iný nedá.

Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

Určuje sa výpočtom alebo výpočtom s použitím nameranej spotreby energie a vyjadruje sa v číselných ukazovateľoch potreby energie v budove a primárnej energie. Primárnou energiou je energia z obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov, ktorá neprešla procesom konverzie ani transformácie.

Tepelno-technickým posúdením preukážeme splnenie:

  • kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U)
  • kritérium minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium)
  • kritérium minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu)
  • kritérium maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium)
  • kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov

Projektové energetické hodnotenie je projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, ktorý sa vypracováva v štádiu prípravy projektovej dokumentácie stavby.

Preukazuje splnenie základných kritérií, ktoré sú požiadavkami na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov a musí byť súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

Projektové energetické hodnotenie potrebujete ako súčasť k žiadosti o stavebné povolenie. Mal by byť súčasťou projektovej dokumentácie k Vašej stavbe.

Projektové energetické hodnotenie potrebujú všetky budovy, ktoré sú v štádiu žiadosti o stavebné povolenie.

Projektové energetické hodnotenie vypracováva autorizovaný stavebný inžinier (projektant), ktorý vypracováva projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu.

Stavebný úrad Vám nedá stavebné povolenie a vyžiada si doložiť ho k projektovej dokumentácii.

Projektové energetické hodnotenie je hodnotenie energetickej hospodárnosti budúcej budovy ako celku. Tepelno-technckické posúdenie si však môžete dať vypracovať napr. len na časť už existujúcej budovy.

naše služby k vašej spokojnosti

Rýchlo. Kvalitne. Lacno.
A bez zbytočných stresov.

Energetický certifikát. Tepelno-technický posudok. Projektové energetické hodnotenie. Projektová dokumentácia k územnému a stavebnému povoleniu. 

Všetky dokumenty vypracujeme k Vašej spokojnosti. Precízne. S dôrazom na každý detail, na Vaše požiadavky.